Polityka opinii

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Właściciela Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu pod adresem doneta.pl jest Grupa Max 15 sp. z o.o. z siedzibą w Pszów, Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096027 i NIP: 647-260-75-05.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 2. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 3. Polityka Opinii – niniejszy dokument.
 4. Produkt – każdy towar lub usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem doneta.pl.
 6. Media społecznościowe - konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, Linkedin.
 7. Opinia – subiektywne wypowiedzi Użytkowników publikowane w Serwisie przez Właściciela Serwisu na zasadach niniejszej Polityki Opinii.
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 12. Właściciel Serwisu – Grupa Max 15 sp. z o.o. z siedzibą w Pszów, Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096027 i NIP: 647-260-75-05

§3 Zasady publikowania opinii

 1. Opinie o Produktach lub Usługach wystawione przez Konsumentów są dostępne publicznie. Opinie dotyczące Produktów lub Usług publikowane przez Właściciela Serwisu są przez niego weryfikowane.
 2. W Serwisie publikowane są opinie pozytywne, neutralne i negatywne.
 3. Autorami opinii są:
  • osoby, które zakupiły Produkt lub Usługę
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę bez uiszczenia zapłaty
  • osoby korzystające z Produktu lub Usługi
  • osoby, które otrzymały Produkt lub Usługę na podstawie umowy barteru lub innej umowy
 4. Właściciel umieszcza w Serwisie Opinie publikowane przez Użytkowników pochodzące bezpośrednio ze Strony, jak również publikowane w Mediach społecznościowych lub innych serwisach internetowych.
 5. Opinie zamieszczone w Serwisie są niezależne i nie sponsorowane.
 6. Użytkownik z chwilą opublikowania Opinii udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej zgody na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie zamieszczonej Opinii wraz z danymi jej autora.

§4 Weryfikacja Opinii

 1. Opinie są publikowane przez Właściciela Serwisu po ich wcześniejszej weryfikacji.
 2. Użytkownicy mogą podzielić się opinią za pomocą m.in.: poprzez formularz kontaktowy.
 3. Weryfikacja Opinii następuje m.in. poprzez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem z podziękowaniem za opinię; poprzez przesłanie do Użytkowników dedykowanego linku do pozostawienia opinii; poprzez zalogowanie się do Serwisu za pomocą Konta, dzięki któremu dokonano zakupu.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, opinia ta nie będzie publikowana jako zweryfikowana.
 5. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów lub Usługi Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§5 Publikowanie, modyfikowanie i usuwanie Opinii

 1. Opinia publikowana jest w postaci, w jakiej udzielił jej Konsument, tzn. nie jest ona edytowana, skracana ani modyfikowana.
 2. Opinia zostaje poddana modyfikacji lub usunięciu w sytuacji, gdy:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich,
  • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd,
  • zawiera szkodliwe oprogramowania lub pliki,
  • zawiera błędy stylistyczne, ortograficzne, gramatyczne,
  • dotyczy Produktu lub Usługi niedostępnych w sprzedaży

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania Opinii w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@doneta.pl lub pisemnej na adres Marii Konopnickiej 47, 44-370 Pszów zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§7 Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opublikowane Opinie.

§8 Zmiany Polityki prywatności

 1. 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
 2. 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2024-03-18.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.
 2. W celu ciągłego ulepszania procesu weryfikacji Opinii, Właściciel Serwisu na bieżąco aktualizuje Politykę Opinii.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. zamieszczonej opinii.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Grupa Max 15 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Działając w imieniu własnym informuję, iż Opinia widoczna w Serwisie jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Niezgodność Opinii ze stanem faktycznym polega na:

Niezgodność została stwierdzona w dniu:

Z uwagi na powyższe, proszę o:

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 733 543 (pokaż numer)

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@doneta.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.

Doneta, to zespół fajnych ludzi

Zadzwoń: 733 543 (pokaż numer) call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 42 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.